Tijdelijk verblijf

Er zijn twee zelfstandige kamers op de boerderij waar mensen kort of lang kunnen verblijven op basis van medische indicatie. Deze ruimten zijn ingericht met een aangepaste badkamer, hoog/laagbed en domotica volgens de laatste standaarden. U kunt gebruik maken van deze kamers als u onder één van de volgende voorwaarden valt.

Eerstelijnsverblijf laag complex 

U woont thuis, maar omdat u lichamelijk zo verzwakt bent adviseert de huisarts u om tijdelijk op een veilige plek aan te gaan sterken. Hiervoor geeft de huisarts een machtiging af voor de zorgaanbieder om de zorg te kunnen bieden. 

Deze zorg bieden wij ongecontracteerd. Als u aanvullend verzekerd bent hoeft u waarschijnlijk niets bij te betalen. Informeert u vooraf naar de tarieven bij uw verzekeraar.

Respijtzorg

Het zorgen voor een ernstig zieke partner kan veel impact hebben op u als mantelzorger. Via de gemeente kunt u een beroep doen op respijtzorg om op die manier tijdelijk ontlast te worden van de zorg voor uw partner. In deze gevallen kunnen we de zorg tijdelijk overnemen bij ons op de Heesemanshoeve.

Kort of langdurig verblijf

Wonen binnen de zorggemeenschap is mogelijk met een indicatie van het CIZ. Omdat we een kleinere gemeenschap hebben en expertise met intensieve zorg, is het mogelijk om vanaf zorgindicatie LG 6 bij ons te verblijven. We hebben de voorkeur om dit als zorg in natura in te zetten. Als u erg gehecht bent aan een PGB, dan staan we hier ook voor open.  


E-mailen
Info